Συμβουλές για αποτελεσματικό digital marketing

No Comments

Κατά την κατάρτιση ενός πλάνου αποτελεσματικού digital marketing, συνεχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα ερωτήματα και προκλήσεις: Ποιες είναι οι νέες τάσεις για αποτελεσματικό online μάρκετινγκ? Πως θα αξιοποιήσουμε το κανάλι των φορητών συσκευών (smartphones, tablets) ? Eχει αλλάξει η συμπεριφορά των χρηστών στα social media και πως ?
Βέβαια στην πραγματικότητα, κανένας δεν έχει τον διαθέσιμο χρόνο ή τους πόρους για να εντάξει όλα τα projects στο online μάρκετινγκ και να τα υλοποιήσει ταυτόχρονα.
Επομένως το ερώτημα που προκύπτει είναι πως μπορούμε να επιλέξουμε και να οργανώσουμε εκείνες τις ενέργειες διαδικτυακού μάρκετινγκ σε ένα αποτελεσματικό πλάνο το οποίο θα επιτυγχάνει τους στόχους της online μάρκετινγκ στρατηγικής μας.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την εταιρεία να καθορίσει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική digital μάρκετινγκ, να απλοποιήσουμε τη διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων ενεργειών μάρκετινγκ, να τις ιεραρχήσουμε έτσι ώστε να υλοποιήσουμε πρώτα εκείνες που θα έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα για τους στόχους μας.

Βασικές συμβουλές δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πλάνου για αποτελεσματικό online marketing.

Κατανόηση σε βάθος του ρόλου της λειτουργίας μάρκετινγκ στην επιχείρηση μας.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα κατά την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής ίντερνετ μάρκετινγκ. Αν δεν κατανοήσουμε με σαφήνεια το ειδικό βάρος που έχει το μάρκετινγκ για την συγκεκριμένη επιχείρηση και ποιος είναι ο ρόλος του, είναι δύσκολο να ιεραρχήσουμε τις διάφορες ενέργειες μάρκετινγκ που θα προκύψουν προς αξιολόγηση σε σχέση με τους γενικότερους στόχους της εταιρείας.
Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και σε ποια φάση του κύκλου ζωής της βρίσκεται εκείνη και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, το μάρκετινγκ εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους:

 • Στοχεύουμε στην γνωστοποίηση της μάρκας;
 • Θέλουμε να ενισχύσουμε το brand name του προϊόντος;
 • Θέλουμε να αποκτήσουμε επικοινωνία με τους καταναλωτές;
 • Στοχεύουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις online;

Κατανοώντας σφαιρικά τους στόχους της επιχείρησης και πως το μάρκετινγκ τους εξυπηρετεί, θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε εκείνο το πλάνο ενεργειών online marketing που θα ταιριάζει καλύτερα.

Ερωτήσεις όπως οι παρακάτω, μας βοηθούν να κατανοήσουμε σε βάθος την επιχείρηση:

 • Ποια είναι το USP της επιχείρησης;
 • Πόσο από τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ είναι σε (παραδοσιακά μέσα) offline δραστηριότητες και τι ποσοστό σε ενέργειες online marketing;
 • Ποιες είναι τάσεις και οι απαιτήσεις των καταναλωτών στην συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών;
 • Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της ομάδας πωλήσεων;
 • Ποιες είναι οι ενέργειες που ήδη εκτελούνται στα digital κανάλια μάρκετινγκ (εάν υπάρχουν), διαχρονική αξιολόγηση της απόδοσής τους.
 • Ποια προϊόντα έχουν τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, ποια έχουν τις υψηλότερες πωλήσεις;
 • Υπάρχουν νέα προϊόντα / υπηρεσίες που προσπαθείτε να φέρετε στην αγορά;
 • Ποια είναι τα εμπόδια / οι ευκαιρίες που υπάρχουν κατά την εισαγωγή του νέου προϊόντος στην αγορά;

Ποιο είναι βασικό “θέμα – πρόβλημα” και πως αυτό αντιμετωπίζεται από τους επιμέρους στόχους ίντερνετ μάρκετινγκ.

Προσδιορίζουμε με ακρίβεια ποια είναι η κεντρική ιδέα του “προβλήματος” που επιχειρούμε να λύσουμε, θέτοντας σε προτεραιότητα εκείνους τους στόχους που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις.
Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ότι το πρόβλημα για μια συγκεκριμένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, είναι η “νέα στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ”, αλλά δεν έχει αποφασιστεί από ποια ενέργεια θα πρέπει να ξεκινήσουμει. Στο ίδιο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας ζωτικός στόχος marketing της εταιρείας είναι η εξεύρεση νέων επαφών/δυνητικών πελατών που αυξήσουν τελικά το μεριδίου αγοράς της εταιρείας.
Επομένως, πρέπει να ορίσουμε εκείνες τις ενέργειες digital μάρκετινγκ που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας μάρκετινγκ που θα λειτουργήσει ως πηγή εύρεσης/προσέλκυσης νέων επαφών.

Σημείωση:Μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων έχουν ήδη επενδύσει σε διάφορα online κανάλια μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, οι στόχοι για την εταιρεία σας μπορεί σαφώς να διαφέρουν από μία επιχείρηση που μόλις ξεκινά ενέργειες για αποτελεσματικό ίντερνετ marketing. Στις περιπτώσεις όπου η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει σε διαδικτυακό μάρκετινγκ, πριν καθορίσουμε συγκεκριμένους στόχους, πρέπει πρώτα να αναλύσουμε την απόδοση των υπαρχόντων ενεργειών online μάρκετινγκ και να εντοπίσουμε πως μπορούμε να τις βελτιώσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιλογή των κατάλληλων ενεργειών online μάρκετινγκ

Το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, είναι να προσδιορίσουμε τα κατάλληλα κανάλια στα οποία θα αναπτύξουμε την στρατηγική μας. 

Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να καθορίσουμε ποιες θα είναι οι βασικές ενέργειες digital μάρκετινγκ για να λαμβάνουμε σταθερά νέες επαφές:
θα είναι μέσω προώθησης στις μηχανές αναζήτησης (SEO & paid ads), ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία περιεχομένου (content μarketing);
Όσο το δυνατόν περισσότερο είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα των ενεργειών που θα επιλέξουμε, τόσο ποιο καλά θα κατανοήσουμε το κοινό στόχο,τις λέξεις κλειδιά και το τύπο του περιεχομένου που προσελκύει περισσότερο, έτσι ώστε σταδιακά να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλάνο online marketing.

Ανάπτυξη βασικών στόχων για τις επιλεγμένες ενέργειες online μάρκετινγκ

Αφού επιλέξουμε τις κατάλληλες ενέργειες, προσδιορίζουμε τους βασικούς στόχους ανά ενέργεια, ώστε εκείνος/η που υλοποιεί την κάθε ενέργεια να γνωρίζει με σαφήνεια το στόχο και να προσαρμόζει με ευελιξία την προσπάθειά του ανάλογα.

Κάθε στόχος θα πρέπει να αναλύεται χρονικά και ποσοτικά.Για παράδειγμα μπορούμε να χωρίσουμε χρονικά το πλάνο ενεργειών online μάρκετινγκ σε 1ο και 2ο εξάμηνο, ποια θα είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα και πως αυτά θα μετρηθούν.
Είναι σημαντικό να κάνουμε ένα follow-up στους στόχους σε κάθε τρίμηνο έτσι ώστε να αξιολογούμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε νωρίς διορθωτικές ενέργειες, αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους μας.
Επίσης αν δεν καταφέρουμε στο τέλος της περιόδου να ανταποκριθούμε στους αρχικούς στόχους, πρέπει να κατανοήσουμε τι χρειάζεται επιπλέον για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και η στρατηγική μας.

Δημιουργία ενός εγγράφου (brief) για το συμφωνημένο πλάνο μάρκετινγκ

Γράφοντας μια συνοπτική, καλά μελετημένη και σαφή παρουσίαση των στόχων, ενεργειών και επιμέρους δράσεων digital marketing είναι ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο όμως βοηθά πολύ στο να κατανοήσουν όλοι (ομάδες εντός της εταιρείας, εξωτερικοί συνεργάτες) τους ίδιους στόχους και να συντονιστούν/συνεργαστούν απρόσκοπτα.
Επίσης ένα αποτελεσματικό online marketing brief θα βοηθήσει την διοίκηση της εταιρείας να παρακολουθήσει τις ενέργειες μάρκετινγκ σε σχέση με τα αποτελέσματα και τον προϋπολογισμό.
Άλλα δεδομένα που πρέπει να περιέχονται στο αποτελεσματικό πλάνο ενεργειών online μάρκετινγκ είναι η σειρά (ροή) των επιμέρους ενεργειών που θα ακολουθήσουμε, η ανάθεση καθηκόντων ανά άτομο, αν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες σελίδες στην ιστοσελίδα και ποιος θα τις δημιουργήσει, αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στην εμφάνιση ή στον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας άρα και συνεργασία με τον υπεύθυνο σχεδιασμού της ιστοσελίδας και ότι άλλο θεωρούμε αναγκαίο για να αποφύγουμε τυχόν παρανοήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας.

Απολογισμός – αξιολόγηση αποτελεσμάτων – αναδιανομή μάρκετινγκ budget

Μετά την έναρξη των ενεργειών μάρκετινγκ στις διάφορες online πλατφόρμες και κανάλια, τα στατιστικά στοιχεία που δημιουργούνται από τα αντίστοιχα reports είναι πολύ σημαντικά τόσο για την αξιολόγηση της κάθε ενέργειας ώστε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που θέσαμε, όσο και για να εντοπίσουμε ευκαιρίες βελτίωσης των αποτελεσμάτων αυτών σε ενέργειες digital marketing που φαίνεται ότι “ταιριάζουν” καλύτερα στο προϊόν μας ή/και στο κοινό στόχο.
Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογηθεί στρατηγικά εάν, δεδομένων των αρχικών στόχων, ο προϋπολογισμός online marketing και οι πόροι έχουν κατανεμηθεί κατάλληλα. Αν όχι, θα πρέπει να κάνουμε αναδιανομή του τρέχοντος μάρκετινγκ budget προς τις ενέργειες εκείνες που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Από την επεξεργασία των δεδομένων και των reports θα φανεί αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και νέες πλατφόρμες/τεχνικές οι οποίες μπορεί να συμπληρώσουν τις ήδη επιτυχημένες ενέργειες και να συμβάλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.

Στην περίπτωση που εισάγουμε νέες online τεχνικές, καλό είναι να ελέγξουμε ότι οι νέες ενέργειες είναι συμβατές με τις υφιστάμενες και ότι δημιουργούν συνολικά ένα αποδοτικότερο πλάνο ίντερνετ μάρκετινγκ.

συμβουλές για αποτελεσματικό digital marketing

Τελικά, η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής online μάρκετινγκ σίγουρα είναι αρκετά πολύπλοκη αφού συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό και οργάνωση ενεργειών μέσα από ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών πλατφορμών / καναλιών web marketing που υπάρχουν σήμερα, αλλά και τον συντονισμό ατόμων και ομάδων εντός και εκτός της εταιρείας.
Όμως το αποτελεσματικό πλάνο ενεργειών digital marketing λειτουργεί ως ένα πλαίσιο που να εξασφαλίζει ότι οι πόροι (π.χ ο χρόνος, ο προϋπολογισμός, τα άτομα) θα επικεντρωθούν σε εκείνες τις δραστηριότητες που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό όραμα της εταιρείας και τους στόχους της.
Σίγουρα αυτός ο τύπος του πλάνου ίντερνετ μάρκετινγκ απαιτεί χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα αποτρέπει την σύγχυση όταν οι ενέργειες της ομάδας μάρκετινγκ γίνονται ολοένα περισσότερες και πιο περίπλοκες.

Έχοντας σαφείς στόχους αναφορικά με το γιατί επενδύουμε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι digital marketing και για ποιο συγκεκριμένο σκοπό, διασφαλίζουμε ότι όλοι στην ομάδα (τόσο εντός της εταιρείας όσο και των εξωτερικών συνεργατών) έχουν μια σαφή κατανόηση των στόχων για το αποτελεσματικό digital marketing που επιδιώκουμε.

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us

Στην 360°WEB αναλύουμε και καθορίζουμε από κοινού τις στρατηγικές Digital Marketing.

Website Audit

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε δωρεάν συμβουλές σχετικές με τους τρόπους προώθησης της ιστοσελίδας και της επιχείρησής σας, στις μηχανές αναζήτησης ή/και στα κοινωνικά δίκτυα.

More from our blog

See all posts