Προώθηση και βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων σε μηχανές αναζήτησης (SEO)

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι με την δημιουργία μιας εταιρικής ιστοσελίδας ολοκληρώνεται η παρουσία τους στο ίντερνετ.

Έχουν αποκτήσει μια καλοσχεδιασμένη και φιλική προς τον χρήστη ιστοσελίδα, στην οποία παρουσιάζονται όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες, πληροφορίες ή προϊόντα.
Έχουν επομένως δημιουργήσει ένα ακόμη σημαντικό σημείο επικοινωνίας με τον δυνητικό πελάτη, μια ιστοσελίδα ή μια ψηφιακή βιτρίνα της εταιρείας, την οποία επιθυμούν να παρουσιάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους και στοχευμένους διαδικτυακούς επισκέπτες.

Για να αποκτήσει επισκεψιμότητα η ιστοσελίδα μας δεν αρκεί να βασιστούμε μόνο σε εκείνους τους επισκέπτες που θα πληκτρολογήσουν ακριβώς τη ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας (domain name) αλλά και σε εκείνες τις επισκέψεις που προέρχονται από τα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης (π.χ Google, Bing) για όρους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Προώθηση και βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων σε μηχανές αναζήτησης
Για την μέγιστη δυνατή επισκεψιμότητα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το site μας εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης και σε άλλους σχετικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους.
Συνήθως για την αναζήτηση ενός όρου/φράσης, η μηχανή αναζήτησης παρουσιάζει αρκετές χιλιάδες αποτελέσματα ομαδοποιημένα σε δεκάδες (κάθε σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει δέκα αποτελέσματα).
Στην πράξη ο δυνητικός επισκέπτης/πελάτης επιλέγει τη ιστοσελίδα που τον ενδιαφέρει ανάμεσα στα πρώτα 10-20 αποτελέσματα που παρουσιάζονται (1η & 2η σελίδα).
Επομένως παράλληλα με την άρτια κατασκευή της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια στρατηγική προώθησης της στις μηχανές αναζήτησης.

Η 360web αναλαμβάνει την προώθηση και βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων (SEO)

Σκοπός μας είναι η άνοδος της ιστοσελίδας σας στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης (1η και 2η σελίδα ανάλογα με το πλήθος και τη ποιότητα των ανταγωνιστικών ιστοσελίδων).

Η προώθηση ιστοσελίδων περιέχει δύο ομάδες ενεργειών:

  • την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης (SEO)
  • τις διαφημιστικές καμπάνιες PPC (pay-per-click)

Το SEO και το PPC είναι δύο ξεχωριστές λειτουργίες: η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) αφορά την προώθηση της ιστοσελίδας στις πρώτες θέσεις των οργανικών αποτελεσμάτων (αποτελέσματα προερχόμενα από αναζητήσεις του χρήστη), ενώ το PPC αφορά τις διαφημιστικές καταχωρήσεις που εμφανίζονται κατά την αναζήτηση πληροφοριών (ο διαφημιζόμενος στοχεύει συγκεκριμένες λέξεις στα αποτελέσματα αναζήτησης, στα οποία εμφανίζονται διαφημίσεις).

Στην πραγματικότητα, οι λειτουργίες αυτές έχουν συμπληρωματικό ρόλο, και οι δύο μαζί όταν συνδυάζονται οδηγούν σε μια ενιαία ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης (ROI), το SEO είναι μία από τις πιο αποδοτικές τεχνικές προώθησης online μάρκετινγκ καθώς σας επιτρέπει ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό σας και να προσεγγίσετε νέους πελάτες, βελτιώνοντας συγχρόνως την σχέση κόστους και απόδοσης.

Η ολοένα μεγαλύτερη χρήση του ίντερνετ από δυνητικούς πελάτες και καταναλωτές, οδηγεί στην διαπίστωση, ότι όποιος αγνοεί την προώθηση ιστοσελίδων και την σημασία των μηχανών αναζήτησης, χάνει και μεγάλες ευκαιρίες αύξησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Προσφέρουμε

  • Προσήλωση σε μακροπρόθεσμη βάση και μακροχρόνια αποτελέσματα SEO
  • Συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων (SEO)
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα των ενεργειών προώθησης της ιστοσελίδας στις ενημερώσεις των αλγορίθμων αναζήτησης
  • Εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών προώθησης για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων στοχευμένων επισκεπτών στο site σας
  • SEO τεχνικές που είναι σύμφωνες με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται από τις μηχανές αναζήτησης
  • Απλές SEO συμβουλές χωρίς τεχνική ορολογία και εξειδικευμένους όρους.

Αφού αξιολογήσουμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες, θα δημιουργήσουμε ένα πλάνο προώθησης και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας που να είναι εντελώς προσαρμοσμένο στους στόχους σας.

Θέλετε να σας προτείνουμε πως το S.E.O θα ωφελήσει την ιστοσελίδα σας;
Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, αξιολογούμε δωρεάν το site σας και σας προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις:

Email (required)

Θέμα (required)